Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Beauty Brands Ecommerce sp. z o. o. ul. Żytnia 19; 05-506 Lesznowola KRS  0000760609, NIP: 1231417982. 
2. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu Administratora i/lub w celach marketingowych, o ile wyrażoną zgodę na powyższe. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, czy świadczące usługi wysyłki newsletter/marketingowe dla Administratora. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Szczegóły zakresu przetwarzania danych osobowych oraz ich sposobu określa Regulamin Sklepu, Polityka Prywatności oraz Regulamin Serwisu eveline.pl